Disclaimer

De informatie op www.concertatthebeach.be, in onze digitale nieuwsbrieven en op onze social mediakanalen is samengesteld uit meerdere interne en externe informatiebronnen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie. Voor de diverse websites waar naar doorverwezen wordt, gelden de disclaimers van de betreffende bronnen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van informatie uit onze hierboven genoemde communicatie uitingen kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

De organisatie besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de communicatie uitingen. Het is niettemin mogelijk dat de informatiebronnen waar naar wordt verwezen, zijn gewijzigd. Aan de inhoud van onze communicatie uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheden dan wel rechten of plichten worden ontleend.

PRIVACY De organisatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en ontvangers van haar nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het versturen van de door u gewenste nieuwsbrieven, naar aanleiding van bezoek aan een van onze evenementen, of om contact op te nemen na deelname aan prijsvragen/acties.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Wij gebruiken Google Analytics (hetgeen cookies gebruikt), om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op onze website (denk daarbij aan aantal clicks, hoe lang u op onze website verblijft, etc). Het doel hiervan is om de effectiviteit van onze website te bepalen en deze te optimaliseren. De informatie die door uw bezoek wordt verstrekt, wordt dus niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

CONTACT ORGANISATIE

NBF bvba
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge

Uitvoerende productie is een samenwerking tussen
Greenhouse Talent bvba
Lange Violettestraat 293
9000 Gent

TWICE entertainment n.v.
Westlaan 159
8800 Roeselare